War3HK Tool 5.0.5 phần mềm hỗ trợ nhiều ứng dụng trong Warcraft III : Hot Key Inventory,Hot Key OMG, nhập lời thoại theo phím tắt, cửa sổ cho Warcraft III và nhiều tính năng khác các bạn tự khám phá…
Khi Đổi Phím Không Bị Lỗi Khi Chat

Hướng Dẫn :
Hot Key Inventory DotA ( chỉ cần tích vào chỉnh sửa theo ư của ḿnh )

Hot Key Map DotA OMG ( chỉnh sửa nút skill theo ư muốn không sợ trùng lặp )



Download Link:Source: War3HK Tool 5.0.5 (DotA Hotkey) , War3HK Tool 5.0.5 (DotA Hotkey)